Onze school
Onze school biedt speciaal onderwijs aan kinderen van 4 tot 18 jaar met een verstandelijke beperking en aan kinderen met een meervoudige beperking. 

De leerlingen zijn verdeeld over verschillende groepen. Bij de plaatsing houden we rekening met leeftijd en ontwikkelingsniveau. In alle groepen staat de totale ontwikkeling van het kind centraal. 

De groepen zijn heterogeen samengesteld, dat wil zeggen dat verschillende niveaus en leeftijden bij elkaar in de klas kunnen zitten. Voor elk kind maken we een onderwijsaanbod op maat.

Omdat lesmethoden binnen het speciaal onderwijs een bescheiden rol spelen werken we vooral met leerlijnen. Voor elk vakgebied zoals taal, rekenen of sociale vaardigheden zijn leerlijnen opgesteld door de de landelijke organisatie CED. Onze leermiddelen en leeractiviteiten zijn aan deze leerlijnen gekoppeld. 

De onderwijsinspectie heeft in april 2018 het SO en VSO voldoende beoordeeld met sommige onderdelen van de school zelfs als goed gekwalificeerd.